Anthony Athanas është lindur më 1991 në Korçë. Emigroi në Nju Jork kur ishte vetëm pesë vjeç. Arriti sukses të madh si sipërmarrës në fushën e restoranteve në Boston. Përveçse një biznesmen i suksesshëm, Anthony Athanas ishte një figurë mjaft e njohur për komunitetin shqiptar në Amerikë. Ka kontribuar në mënyrë të veçantë në financimin e veprimtarisë së shoqërisë “Vatra”.