Kryetari dhe Anëtarët

Këshilli Drejtues është organi vendimmarrës për çështjet administrative dhe financiare të Agjencisë dhe përbëhet nga shtatë anëtarë.

  1. Z. Etjen Xhafaj, përfaqësues i Ministrisë së Evropës dhe Punëve të Jashtme
  2. Znj. Rovenda Voda, përfaqësuese e Ministrisë së Brendshme
  3. Znj. Anila Ferizaj, përfaqësuese e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit
  4. Znj. Ornela Çuçi, përfaqësuese e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit
  5. Znj. Elona Bano, përfaqësuese e Ministrit të Shtetit për Diasporën
  6. Znj. Suzana Stefa, përfaqësuese e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë
  7. Znj. Kozeta Angjeliu, përfaqësuese e Ministrisë së Kulturës
Etjen Xhafa

Etjen Xhafaj

Etjen.Xhafaj@mfa.gov.al

Rovena Voda

Rovena Voda

Rovena.Voda@mb.gov.al

Anila Ferizaj

Anila Ferizaj

Anila.Ferizaj@arsimi.gov.al

Ornela Çuçi

Ornela Çuçi

Ornela.Cuci@turizmi.gov.al

Elona Bano

Elona Bano

Elona.Bano@diaspora.gov.al

Suzana Stefa

Suzana Stefa

Suzana.Stefa@financa.gov.al

Mimoza Hysa

Kozeta Angjeliu

Kozeta.Angjeliu@kultura.gov.al

[/fusion_text]