Nënkomisioni për Diasporën dhe Migracionin

Kuvendi me vendimin nr. 41/2022  ka ngritur Nënkomisionin për Diasporën dhe Migracionin në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Politikën e Jashtme. Objekti dhe fusha e përgjegjësisë së këtij Nënkomisioni janë çështjet e diasporës dhe fenomenit migrator të Shqipërisë. Përbërja është si vijon: Lavdrim Krrashi – kryetar (grupi parlamentar PS), Kreshnik Çollaku – zëvendëskryetar (grupi parlamentar PD), Etjen Xhafaj – anëtar (grupi parlamentar PS), Hatixhe Konomi – anëtare (grupi parlamentar PS), Tomor Alizoti – anëtar (grupi parlamentar PD).

Lavdrim Krashi

Lavdrim.Krashi@parlament.al

Kreshnik Çollaku

Kreshnik.Çollaku@parlament.al

Etjen Xhafaj

Etjen.Xhafaj@parlament.al

Hatixhe Konomi

Hatixhe.Konomi@parlament.al

Tomor Alizoti

Tomor.Alizoti@parlament.al