“Krijimi i Bazës së të Dhënave Shtetërore të Studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit, dhe Shtetasve të huaj me origjinë shqiptare, të cilët përfitojnë bursa nga Republika e Shqipërisë” ka si institucion administrues Agjencinë Kombëtare të Diasporës,përbën zhvillimin e një sistemi informatik për automatizimin e procedurës së përfitimit të bursave të studimit nga Republika e Shqipërisë , i cili në zbatim të politikave të institucionit do të përmirësojë procesin e regjistrimit , verifikimit dhe menaxhimit të të gjithë të dhënave të nevojshme të studentëve , të cilët studiojnë jashtë vendit , dhe shtetasve te huaj me origjinë shqiptare , të cilët përfitojnë bursa studimi nga Republika e Shqipërisë”
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

KONTAKTE

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri.