Kryetari dhe Anëtarët

Këshilli Drejtues është organi vendimmarrës për çështjet administrative dhe financiare të Agjencisë dhe përbëhet nga shtatë anëtarë.

  1. Znj. Megi Fino, përfaqësuese e Ministrisë së Evropës dhe Punëve të Jashtme
  2. Znj. Romina Kuko, përfaqësuese e Ministrisë së Brendshme
  3. Znj. Anila Ferizaj, përfaqësuese e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit
  4. Znj. Kozeta Angjeliu, përfaqësuese e Ministrisë së Kulturës
  5. Përfaqësuese e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit
  6. Përfaqësuese e Ministrit të Shtetit për Diasporën
  7. Përfaqësuese e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Megi Fino

Megi.Fino@mfa.gov.al

Romina Kuko

Romina Kuko

Romina.Kuko@mb.gov.al

Anila Ferizaj

Anila Ferizaj

Anila.Ferizaj@arsimi.gov.al

Mimoza Hysa

Kozeta Angjeliu

Kozeta.Angjeliu@kultura.gov.al

[/fusion_text]