Uncategorized

ICT dhe BPO

Potenciali i Shqipërisë si një nga destinacionet më të preferuara për shërbimet ICT-BPO doli në dritë në vitin 2000 si një treg i zhvilluar dhe fuqi rajonale në Ballkan.

Shqipëria është shndërruar në një destinacion kryesor për shërbimet ICT-BPO me kulturën e saj urbane, disponueshmërinë e burimeve, infrastrukturën dhe incentivat tërheqëse për investimet.

Tirana është qendra kryesore […]

By |Shkurt 9th, 2023|Uncategorized|Komentet te ICT dhe BPO Janë të Mbyllura

TEDA

Qeveria e Shqipërisë kërkon zhvilluesit dhe investitorët të krijojnë TEDA të klasit botëror në zonat tokësore në Spitallw, Koplik dhe Kashar. Siç është parashikuar aktualisht, zhvilluesve të ardhshëm do t’u ofrohet zhvillimi ekskluziv dhe të drejtat e operatorit mbi këto prona, përmes një qiraje afatgjatë.

Zonat janë në afërsi të një force punëtore të aftë, institucioneve […]

By |Shkurt 9th, 2023|Uncategorized|Komentet te TEDA Janë të Mbyllura

Bujqësia

Bujqësia është një nga sektorët më dominues të ekonomisë me një potencial të lartë zhvillimi, duke përbërë burimin kryesor të të ardhurave dhe punësimit në vend. Kontributi i sektorit të Bujqësisë në PBB është 18.39%. Një e treta e të punësuarve janë në sektorin e bujqësisë.

Objektivat kryesore në bujqësi janë përmirësimi i sistemeve të ujitjes […]

By |Shkurt 9th, 2023|Uncategorized|Komentet te Bujqësia Janë të Mbyllura

Energjia

Shqipëria ka një pozitë shumë të favorshme gjeografike, mes rrugëve më të shkurtra që kalojnë nga Mesdheu perëndimor për në Ballkan e Azinë e Vogël, për pasojë ka një potencial të konsiderueshëm të burimeve të rinovueshme të energjisë si: dielli, era, uji, biomasa dhe burimet gjeotermale.

Përdorimi i këtyre burimeve përbën një strategji afatgjatë për zbatimin […]

By |Shkurt 9th, 2023|Uncategorized|Komentet te Energjia Janë të Mbyllura

Manifakturë

Shqipëria ka një sektor të fortë dhe të gjallë të prodhimit, i cili drejtohet nga ndërmarrje mjaft të suksesshme në industrinë e tekstilit dhe këpucëve.

Duke pasur këtë përvojë të shkëlqyeshme dhe fuqi punëtore të aftë, Shqipëria ofron një potencial të madh për të diversifikuar ekonominë e saj, duke kaluar nga industria e tekstilit dhe këpucëve […]

By |Shkurt 9th, 2023|Uncategorized|Komentet te Manifakturë Janë të Mbyllura

Turizmi

Udhëtimi dhe turizmi është një ndër sektorët më të rëndësishëm dhe me një peshë të madhe për ekonominë shqiptare, si në terma monetarë ashtu edhe në ato të punësimit, por edhe për parashikimet e tij pozitive të rritjes së mëtejshme.

Sektori i turizmit në vitin 2020 regjistroi një kontribut të drejtpërdrejtë prej 169.7 miliardë lekësh, me […]

By |Shkurt 9th, 2023|Uncategorized|Komentet te Turizmi Janë të Mbyllura

Investime të Huaja Direkte

Shqipëria ofron një kuadër ligjor mjaft miqësor, sa i takon investimeve të huaja. Ligji “Për investimet e huaja” mbështetet në parimet e barazisë, mosdiskriminimit dhe mbrojtjes së investitorëve.

Sipas këtij ligji:

Nuk ka nevojë për autorizim paraprak për të huajt që të hapin një biznes në Shqipëri.
Është e mundur pronësia 100% e huaj në një […]

By |Shkurt 9th, 2023|Uncategorized|Komentet te Investime të Huaja Direkte Janë të Mbyllura

Pronësia

Fitimi i së Drejtës së Pronësisë
Fitimi i së drejtës së pronësisë, të pasurisë së paluajtshme në Shqipëri, mund të realizohet në disa forma ligjore, në përputhje me dispozitat e Kodit Civil ose përmes ligjeve të veçanta.

Në çdo rast, fitimi i së drejtës së pronësisë kalon nëpër dy faza:

Fitimi i së drejtës së pronësisë ose […]

By |Shkurt 8th, 2023|Uncategorized|Komentet te Pronësia Janë të Mbyllura

Infrastruktura dhe Shërbimet

Vendndodhja dhe lidhja me korridoret më të rëndësishme evropiane e vendos Shqipërinë në një pozicion gjeografikisht strategjik dhe unik.

Shqipëria lidh vendet perëndimore mesdhetare me vendet e Ballkanit dhe të Azisë.

Ky pozicion gjeostrategjik në Ballkan dhe Evropë konsiderohet si një portë lidhëse ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit.
Transporti Rrugor
Rrjeti rrugor i Shqipërisë, përfshirë rrugët interurbane kryesore, rrugët interurbane […]

By |Shkurt 8th, 2023|Uncategorized|Komentet te Infrastruktura dhe Shërbimet Janë të Mbyllura

Fuqia Punëtore

Shqipëria, ofron jo vetëm një forcë punëtore shumë të aftë, por edhe me kosto më të ulët në rajon.

Marrëdhëniet e punës ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit janë të rregulluara nga kontrata pune individuale ose kolektive, në bazë të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë dhe ligjit nr. 152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” (ndryshuar me […]

By |Shkurt 8th, 2023|Uncategorized|Komentet te Fuqia Punëtore Janë të Mbyllura