altin.selimi

About Altin Selimi

This author has not yet filled in any details.
So far Altin Selimi has created 314 blog entries.

Manifakturë

Shqipëria ka një sektor të fortë dhe të gjallë të prodhimit, i cili drejtohet nga ndërmarrje mjaft të suksesshme në industrinë e tekstilit dhe këpucëve.

Duke pasur këtë përvojë të shkëlqyeshme dhe fuqi punëtore të aftë, Shqipëria ofron një potencial të madh për të diversifikuar ekonominë e saj, duke kaluar nga industria e tekstilit dhe këpucëve […]

By |Shkurt 9th, 2023|Uncategorized|Komentet te Manifakturë Janë të Mbyllura

Turizmi

Udhëtimi dhe turizmi është një ndër sektorët më të rëndësishëm dhe me një peshë të madhe për ekonominë shqiptare, si në terma monetarë ashtu edhe në ato të punësimit, por edhe për parashikimet e tij pozitive të rritjes së mëtejshme.

Sektori i turizmit në vitin 2020 regjistroi një kontribut të drejtpërdrejtë prej 169.7 miliardë lekësh, me […]

By |Shkurt 9th, 2023|Uncategorized|Komentet te Turizmi Janë të Mbyllura

Investime të Huaja Direkte

Shqipëria ofron një kuadër ligjor mjaft miqësor, sa i takon investimeve të huaja. Ligji “Për investimet e huaja” mbështetet në parimet e barazisë, mosdiskriminimit dhe mbrojtjes së investitorëve.

Sipas këtij ligji:

Nuk ka nevojë për autorizim paraprak për të huajt që të hapin një biznes në Shqipëri.
Është e mundur pronësia 100% e huaj në një […]

By |Shkurt 9th, 2023|Uncategorized|Komentet te Investime të Huaja Direkte Janë të Mbyllura

Pronësia

Fitimi i së Drejtës së Pronësisë
Fitimi i së drejtës së pronësisë, të pasurisë së paluajtshme në Shqipëri, mund të realizohet në disa forma ligjore, në përputhje me dispozitat e Kodit Civil ose përmes ligjeve të veçanta.

Në çdo rast, fitimi i së drejtës së pronësisë kalon nëpër dy faza:

Fitimi i së drejtës së pronësisë ose […]

By |Shkurt 8th, 2023|Uncategorized|Komentet te Pronësia Janë të Mbyllura

Infrastruktura dhe Shërbimet

Vendndodhja dhe lidhja me korridoret më të rëndësishme evropiane e vendos Shqipërinë në një pozicion gjeografikisht strategjik dhe unik.

Shqipëria lidh vendet perëndimore mesdhetare me vendet e Ballkanit dhe të Azisë.

Ky pozicion gjeostrategjik në Ballkan dhe Evropë konsiderohet si një portë lidhëse ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit.
Transporti Rrugor
Rrjeti rrugor i Shqipërisë, përfshirë rrugët interurbane kryesore, rrugët interurbane […]

By |Shkurt 8th, 2023|Uncategorized|Komentet te Infrastruktura dhe Shërbimet Janë të Mbyllura

Fuqia Punëtore

Shqipëria, ofron jo vetëm një forcë punëtore shumë të aftë, por edhe me kosto më të ulët në rajon.

Marrëdhëniet e punës ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit janë të rregulluara nga kontrata pune individuale ose kolektive, në bazë të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë dhe ligjit nr. 152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” (ndryshuar me […]

By |Shkurt 8th, 2023|Uncategorized|Komentet te Fuqia Punëtore Janë të Mbyllura

Doganat

Organizimi i Doganave
Legjislacioni doganor në Republikën e Shqipërisë është plotësisht, në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian.

Legjislacioni parësor – Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë, (ligji 102/2014) është afruar plotësisht me Kodin Doganor të BE-së (Rregullorja e BE-së 952/2013).
Legjislacioni dytësor – Dispozita zbatuese e Kodit Doganor (Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 651/2017).
[…]

By |Shkurt 8th, 2023|Uncategorized|Komentet te Doganat Janë të Mbyllura

Taksat

Sistemi tatimor në Republikën e Shqipërisë përbëhet nga një paketë ligjesh, udhëzimesh, rregulloresh, marrëveshjesh tatimore me vendet e tjera, në të cilat gjejnë pasqyrim llojet e tatimeve dhe taksave që aplikohen në Shqipëri, nivelet e tyre, procedurat për vendosjen, ndryshimin dhe heqjen e tatimeve, procedurat e vlerësimit dhe mbledhjes së detyrimeve tatimore, si dhe format […]

By |Shkurt 8th, 2023|Uncategorized|Komentet te Taksat Janë të Mbyllura

Regjistrimi & Licencimi

Legjislacioni dhe Qendra Kombëtare e Biznesit
Legjislacioni në lidhje me regjistrimin e biznesit dhe procedurat e licencimit është harmonizuar me standardet e BE-së, me fokus uljen e barrierave administrative për bizneset që operojnë në Shqipëri. Fillimi i një biznesi u bë më i lehtë, përmes: krijimit të Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe publikimit në internet të […]

By |Shkurt 3rd, 2023|Uncategorized|Komentet te Regjistrimi & Licencimi Janë të Mbyllura

Eurostat, dërgesat personale drejt Shqipërisë në vitin 2021 arritën në 1.14 miliardë euro

Sipas të dhënave nga Eurostat, transfertat ose dërgesat personale drejt Shqipërisë në vitin 2021 arritën në 1.14 miliardë euro, në rritje me 10% krahasuar me një vit më parë.

Italia vazhdon të kryesojë renditjen e dërgesave hyrëse, transfertat personale nga Italia kishin vlerën e 279 milionë eurove, ose rreth 24.5% e totalit. Dërgesat nga Italia u […]

By |Janar 31st, 2023|Te rejat e Fundit|Komentet te Eurostat, dërgesat personale drejt Shqipërisë në vitin 2021 arritën në 1.14 miliardë euro Janë të Mbyllura