Agjencia Kombëtare e Diasporës

ka për mision zhvillimin dhe thellimin e bashkëpunimit institucional me Diasporën

Partnerët: