Njoftim për anulimin e Takimit të Juristëve në Diasporë, në datën 4 prill

Të nderuar pjesëmarrës në Takimin e Juristëve në Diasporë,

Ju njoftojmë se, për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19, takimi i programuar për datën 4 prill shtyhet për një kohë të papërcaktuar.

Falenderojmë dhe u shprehim mirënjohjen të gjithë profesionistëve të Diasporës në fushën e së drejtës, të cilët shprehën interes për pjesëmarrje në takim.

Agjencia Kombëtare e Diasporës, në kuadër të misionit të saj në forcimin dhe zgjerimin e lidhjeve të bashkëpunimit me profesionistët në Diasporë, do të vijojë kontaktet me secilin prej jush.

Ju faleminderit për mirëkuptimin dhe urojmë shëndet për ju dhe familjet tuaja.

Draft Programi

MATERIALE TE TJERA:

Strategjia Kombëtare e Diasporës 2018-2024 dhe Plani i Veprimit

The National Strategy of Diaspora and Action Plan 2018 – 2024

Projekt Strategjia Kombëtare për Diasporën dhe Plani i Veprimit, 2021–2025

Politika Shtetërore për Diasporën 2019

State Policy on Diaspora 2019

Projektligj “Për shtetësinë”

Propozimet e Grupit Ndërinstitucional të Punës për të drejtën e votës të shtetasve shqiptarë jashtë vendit në Republikën e Shqipërisë për Komisionin e Reformës Zgjedhore

URDHËR Nr. 92 , datë 17. 05. 2019 PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS DHE CAKTIMIN E PERSONIT PËRGJEGJËS PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË SHQIPTARËVE QË VUAJNË HEQJEN E LIRISË JASHTË VENDIT, TË DREJTAVE TË MIGRANTËVE NËPËRMJET INFORMIMIT MBI MUNDËSITË E NDRYSHME PËR TË APELUAR NDAJ SHKELJEVE TË TË DREJTAVE TË TYRE, NË STRUKTURAT E VENDEVE PRITËSE SI DHE NË ATO NDËRKOMBËTARE