Kujtime të veçanta nga muzeu “Onufri”, Kalaja e Beratit dhe lagjet-muze të qytetit