Ministria e Punës dhe Politikave Sociale në Itali publikon “Raporti vjetor i të dhënave statistikore mbi të huajt në Itali, 2019”. Ky raport përmban të dhëna statistikore dhe karakteristika socio-demografike të detajuara edhe mbi komunitetin shqiptar në këtë shtet.

Raportin mund ta lexoni këtu.