Revista e shtetësisë dhe regjistrimit jashtë vendit për shtetasit shqiptarë është një botim i veçantë elektronik, i cili përmbledh kuadrin ligjor dhe informon lidhur me procesin e shtetësisë dhe regjistrimit të shtetasve shqiptarë jashtë vendit. Revista jep informacion mbi çështjet që kanë të bëjnë me shtetësinë, procedurën e regjistrimit të shtetësisë si dhe  procesin e regjistrimit të adresave të shtetasve jashtë vendit; kuadrin ligjor rregullues, për funksionimin e Shërbimit të Gjendjes Civile në Shqipëri, për rregullat e të dhënave personale, ruajtjen dhe ndryshimin e tyre.

Revistën e plotë mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:

Shtetësia dhe Regjistrimi Jashtë Vendit për Shtetasit Shqiptarë