Revista informuese Projekti “Jam Shqiptar” është një botim i veçantë elektronik, i cili paraqet kuadrin ligjor rregullues për mënyrën e funksionimit për Shkollën Verore në Republikën e Shqipërisë.

Shkolla Verore, përmes programit “JAM SHQIPTAR”, është një mundësi për pjesëmarrësit shqiptarë të Diasporës nga mosha 11- 17 vjeç, të cilët dëshirojnë të vizitojnë vendin e tyre të origjinës si dhe të njihen me natyrën, vendet turistike, mjedisin, traditat, kulturën, doket, zakonet, historinë shqiptare, gjuhën dhe letërsinë shqipe, si dhe parqet arkeologjike.

Qëllimi Programit “Jam Shqiptar” është organizimi i veprimtarive kulturore, gjuhësore dhe turistike gjatë periudhave të ndryshme te vitit, kryesisht gjatë pushimeve verore, që ndihmon për formimin kulturor, gjuhësor, njohjen me vendet turistike dhe historinë e Shqipërisë të nxënësve shqiptarë në diasporë në funksion të ruajtjes së identitetit kombëtar.

Revistën e plotë mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:

Revista informuese Projekti “Jam Shqiptar”