Revista e strukturës administrative për diasporën dhe migracionin në qeverisjen vendore është një botim i veçantë elektronik, i cili përmbledh aktet ligjore të miratuara lidhur me vetëqeverisjen vendore. Pjesë e kësaj reviste janë edhe Memorandumi i bashkëpunimit për bashkërendimin e punës për ngritjen e strukturës administrative për diasporën dhe migracionin në qeverisjen vendore dhe Harta administrative territoriale e qarqeve të Shqipërisë.

Revistën e plotë mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:
Revista elektronike e strukturës administrative për diasporën dhe migracionin në qeverisjen vendore