Në Ditën Kombëtare të Diasporës dhe në kuadër të zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Diasporës, INSTAT publikon raportin “Diaspora e Shqipërisë në Shifra, 2020”. Qëllimi i raportit është vlerësimi i numrit të Diasporës shqiptare dhe profilit të saj mbi karakteristikat bazë demografike dhe sociale të Diasporës.

Në link-un e mëposhtëm mund të lexoni publikimin e plotë:

Diaspora e Shqipërisë në Shifra, 2020