Sot, në mbledhjen e radhës me grupin ndërinstitucional të punës për zbatimin e urdhrit 180/2018 si pjesë e Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare të Diasporës 2018 – 2024.