Iris Xhanaj

______________________________________________________________________________________________

Përgjegjës i Sektorit të Diasporës

Email: Iris.Xhanaj@akd.gov.al

Aktualisht mbulon pozicionin Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e Diasporës.

Edukimi është në Universitetin Publik “La Sapienza”, Romë, Itali, fakulteti juridik, Laurea Magistrale. Ka mbrojtur temën “Dispozita penale mbi emigracionin klandestin”

Përpara ushtrimit të detyrës në Agjencinë Kombëtare të Diasporës, ka punuar rreth tetë vite e gjysmë në institucione të ndryshme publike si: Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore (2012-2013), në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare (2013-2018), në Shkollën e  Magjistraturës (2018-janar 2021).

Është angazhuar në aktivitete të organziuara nga subjekte private/shtetërore dhe OJF me fokus, integrimin dhe bashkëveprimin me intelektualët shqiptarë të diplomuar në Itali si dhe përthithjen e investimeve të huaja në Shqipëri. Është angazhuar në aktivitete brenda dhe jashtë vendit për çështje që lidhen me Pronësinë Intelektuale.

Motoja e saj është: “Kufijtë ndajnë shtetet, zemrat bashkojnë popujt.”