Agjencia Kombëtare e Diasporës fton profesionistë të fushës së mjekësisë që jetojnë jashtë Shqipërisë të marrin pjesë në Takimin e Mjekësisë në Diasporë, i cili do të zhvillohet më 20 shkurt në Tiranë.

Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni një kopje të draft programit.

Draft programi