Dife Salliu

______________________________________________________________________________________________

Specialist

Email: Dife.Salliu@akd.gov.al

Ka përfunduar studimet Bachelor në Drejtësi dhe Master Shkencor në të Drejtë Publike pranë Universitetit të Tiranës.

Pas përfundimit të ciklit të parë të studimeve është angazhuar si asistente avokate në Zyrë Ligjore ku ka shpalosur më së miri njohuritë e saj profesionale.

Ka vijuar zhvillimin e praktikës mësimore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë dhe ka marrë pjesë në trajnime dhe konferenca shkencore. Gjithashtu, është angazhuar si juriste junior në Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare për ofrimin e konsulencës juridike. Posedon eksperiencë në fushën e prokurimeve publike.

Aktualisht punon në Agjencinë Kombëtare të Diasporës në pozicionin e specialistes pranë Sektorit të Diasporës.