Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës publikon online Periodikun e parë për vitin 2021, “Diaspora Shqiptare”, Analiza dhe Studime. Ky periodik publikohet çdo gjashtë muaj dhe përgatitet nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës.

Botimi i Periodikut III “Diaspora Shqiptare” vjen me raporte, analiza, studime të realizuara nga Banka e Shqipërisë, Instituti i Statistikave, Banka Botërore, si dhe punime shkencore nga akademikë dhe kërkues shkencorë, ku në fokus janë “Raportimet e koordinatorëve shtetëror 2020”.

Botimin e plotë të Periodikut të tretë mund ta lexoni të plotë këtu:
Periodiku i parë për vitin 2021 “Diaspora Shqiptare”, Analiza dhe Studime