Agjencia Kombëtare e Diasporës sot, në Ditën e Diasporës dhe Ditën Ndërkombëtare të Migracionit, përcjell urimet më të mira për pjesën e kombit që nuk jeton në vendlindje.
Diaspora shqiptare ka dhënë një kontribut themelor për ekzistencën e kombit dhe është një mundësi e madhe për zhvillimin e vendlindjes.