Raporti është një përmbledhje e funksioneve dhe aktiviteteve institucionale të realizuara nga Agjencia dhe shërben për të informuar institucionet përkatëse rreth veprimtarisë dhe arritjeve të Agjencisë gjatë 2019-ës si dhe prezantimi i parashikimit të zbatimit të aktiviteteve gjatë 2020-ës.

Disa prej çështjeve kryesore të trajtuara në raport janë: statusi ligjor i Agjencisë Kombëtare të Diasporës; struktura e institucionit dhe realizimi i buxhetit për vitin 2019; aktet ligjore të miratuara; aktivitetet institucionale; si dhe pasqyra financiare për 2019-ën dhe 2020-ën.

Raportin e plotë mund ta lexoni këtu:

Raporti Vjetor 2019