Agjencia Kombëtare e Diasporës ka publikuar raportin vjetor për vitin 2018. Raporti përmbledh gjithë aktivitetin institucional të realizuar nga kjo agjenci si dhe pasqyrën financiare të saj. Në të gjithashtu vlerësohet edhe parashikimi i aktiviteteve për vitin 2019.

Raportin e plotë mund ta lexoni në link-un e mëposhtëm:
Raporti Vjetor 2018