Takimi i Mjekësisë në Diasporë


Agjencia Kombëtare e Diasporës do të organizojë Takimin e Mjekësisë në Diasporë në datë 20 shkurt 2020, në Tiranë. Ky takim do të zhvillohet në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Diasporën, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës. Takimi ka për qëllim rritjen dhe forcimin e bashkëpunimit me Diasporën shqiptare, promovimin e vlerave të Diasporës në fushën e shëndetësisë si dhe nxitjen e bashkëpunimit mes mjekëve në Diasporë dhe mjekëve në Shqipëri.

Programi

Përshtypjet e pjesëmarrësve