Nënkomisioni për Diasporën dhe Migracionin

Kuvendi me vendimin nr. 98/2017 ka ngritur nënkomisionin “Për Diasporën dhe Migracionin” në përbërje të komisionit për Politikën e Jashtme. Objekti dhe fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni janë çështje të diasporës dhe fenomenit migrator të Shqipërisë. Përbërja është si vijon: Adnor Shameti – kryetar (PS), Halit Valteri – zëvendëskryetar (PD), Elona Hoxha – anëtare (PS), Eglantina Gjermeni – anëtare (PS), Ediola Braha – anëtare “E pavarur”.

Adnor Shameti

adnor.shameti@parlament.al

Eglantina Gjermeni

eglantina.gjermeni@parlament.al

Elona Hoxha

elona.hoxha@parlament.al

Arben Elezi

arben.elezi@parlament.al

Ediola Braha

ediola.braha@parlament.al

Halit Valteri

halit.valteri@parlamenti.al