📬 Jeni një student shqiptar që po studion jashtë vendit? 📚

Jeni një shtetas i huaj me origjinë shqiptare që po studion jashtë vendit?📚

Agjencia Kombëtare e Diasporës ju prezanton me databazën e studentëve.🗃

Kjo është një nismë e cila do të ketë në fokus rritjen e ndërveprimit me studentët duke lehtësuar komunikimin mes tyre. ♾

Ju ftojmë të bëheni pjesë e kësaj platforme!

Agjencia Kombëtare e Diasporës ju mirëpret!