Sot në mbledhjen e radhës me grupin e koordinatorëve për zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Diasporës 2018-2024

Gjatë mbledhjes u diskutua mbi publikimin e radhës të Buletinit të Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Diasporës. Buletini i cili publikohet një herë në tre muaj është një përmbledhje e ecurisë së punës për zbatimin e masave të Planit të Veprimit.