Botuar në Stamboll nga “Shoqëria e të Shtypurit Shkronja Shqip”, viti 1879.