Agjencia Kombëtare e Diasporës shpall thirrjen për organizimin e aktivitetit artistik “Tingujt e vendit tim” me bashkëpuntorë të jashtëm, në kuadër të aktiviteteve “Nëntori Shqiptar”, planifikuar për t’u zhvilluar me datë 28-29 Nëntor, nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Greqi.

Klikoni këtu për kushtet dhe kriteret

Projekt propozimet si dhe situacioni financiar duhet të paraqiten brenda datës 18.11.2021, ora 16:30, pranë protokollit të Agjencisë Kombëtare të Diasporës, në adresën Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla Nr. 1, Tiranë, Shqipëri.