Këshilli Drejtues është organi vendimmarrës për çështjet administrative dhe financiare të Agjencisë dhe përbëhet nga shtatë anëtarë.

  1. Z.Etjen Xhafa, përfaqësues i Ministrisë së Evropës dhe Punëve të Jashtme
  2. Znj.Rovena Voda, përfaqësuese e Ministrisë së Brendshme
  3. Znj.Besa Shahini, përfaqësuese e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit
  4. Z.Hajrulla Ceku, përfaqësues i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit
  5. Znj.Esmeralda Hasani, përfaqësuese e Ministrit të Shtetit për Diasporën
  6. Znj.Suzana Stefa, përfaqësuese e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë
  7. Znj.Mimoza Hysa, përfaqësuese e Ministrisë së Kulturës

Etjen Xhafaj

Etjen.Xhafaj@mfa.gov.al

Rovena Voda

Rovena.Voda@mb.gov.al

Besa Shahini

Besa.Shahini@arsimi.gov.al

Hajrulla Ceku

Hajrulla.Ceku@moe.gov.al

Esmeralda Hasani

Esmeralda.Hasani@diaspora.gov.al

Suzana Stefa

Suzana.Stefa@financa.gov.al

Mimoza Hysa

Mimoza.Hysa@kultura.gov.al