Këshilli Drejtues është organi vendimmarrës për çështjet administrative dhe financiare të Agjencisë dhe përbëhet nga shtatë anëtarë.

  1. Z.Etjen Xhafa, përfaqësues i Ministrisë së Evropës dhe Punëve të Jashtme
  2. Znj.Rovena Voda, përfaqësuese e Ministrisë së Brendshme
  3. Znj.Anila Ferizaj, përfaqësuese e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit
  4. Znj.Ornela Çuçi, përfaqësuese e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit
  5. Znj.Elona Bano, përfaqësuese e Ministrit të Shtetit për Diasporën
  6. Znj.Suzana Stefa, përfaqësuese e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë
  7. Znj.Mimoza Hysa, përfaqësuese e Ministrisë së Kulturës
[/fusion_text]

Etjen Xhafaj

Etjen.Xhafaj@mfa.gov.al

Rovena Voda

Rovena.Voda@mb.gov.al

Anila Ferizaj

Anila.Ferizaj@arsimi.gov.al

Ornela Çuçi

Ornela.Cuci@turizmi.gov.al

Elona Bano

Elona.Bano@diaspora.gov.al

Suzana Stefa

Suzana.Stefa@financa.gov.al

Mimoza Hysa

Mimoza.Hysa@kultura.gov.al