Synon të bashkojë shqiptarët që jetojnë e punojnë jashtë vendit, për të promovuar kontributet e tyre dhe r t’i inkurajuar ata të përkushtojnë e ofrojnë kohën, talentet, idetë dhe ekspertizën, për të frymëzuar gjeneratën e ardhshme të liderëve shqiptarë.