Foto gjatë zhvillimit të kumtesës “Fustanella – Ura lidhëse e Adriatikut”.

Foto gjatë koncertit me muzikë tradicionale dhe arbëreshe në Otranto, Itali.

Foto gjatë performancës së Ansamblit të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit në Otranto, Itali.